Teknikområden

Som framgår av vår hemsida i övrigt är Team TSP AB uppbyggt som ett specialistföretag med spetskompetens på installationsområdet tele och säkerhet samt styr och övervakning.

I området tele och säkerhet har sedan företagets startade 1987 utvecklats en branschledande kompetens på delområdet byggnadsteknisk säkerhet.

I området styr och övervakning…