Affärsidé

Team TSP AB har som affärsidé att specialisera sig inom installationsområdena tele och säkerhet samt styr och övervakning. Genom vår storlek på dessa områden kan vi fördjupa vår kunskap inom olika delområden inom tele och säkerhet samt styr och övervakning och därigenom ge långsiktigt hållbara lösningar till våra kunder.

Team TSP AB skall tillsammans med kunden gå från nuläge till önskat läge, genom aktiv medverkan som en av de främsta aktörerna på området.

Verksamhetspolicy 

Team TSP AB är ett tekniskt konsultföretag som arbetar inom teknikområdena TELE och SÄKERHET samt STYR och ÖVERVAKNING.

Team TSP AB ska inom sina teknikområden bedriva verksamhet med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagar och krav.

Team TSP AB ska i varje enskilt uppdrag samråda med uppdragsgivaren, kartlägga och besluta om den önskade kvalitetsnivån för att kunna motsvara eller överträffa förväntningarna.

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. 

Vidare ska kvalitets- och miljöarbetet vara väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från medarbetare och övriga intressenter.

Gällande verksamhetspolicy är daterad 2020-03-19.