Företaget

Team TSP AB påbörjade sin verksamhet 1987 och är ett tekniskt konsultföretag inom installationsområdena tele och säkerhet samt styr och övervakning. Företaget erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande – från idé och analys över projektering och projektledning till drift- och underhåll. 

Företagets personal har, med över 30 års erfarenhet av projekt för bl.a. myndigheter, kommuner och landsting samt privata företag, etablerat sig som ett renommerat konsultföretag med hög kompetens inom våra installationsområden.

Företaget har ett etablerat samarbete med andra konsultföretag för de arbetsuppgifter som erfordras i projekten inom andra installationsområden för att på så sätt erbjuda en samlad helhetslösning.