Byggnadsteknisk säkerhet

Vi erbjuder idag den kompletta säkerhetslösningen för kunden med kombinationen teletekniska säkerhetssystem och byggnadsteknisk säkerhet som en helhetslösning. I vår branschledande position har vi byggt upp tillsammans med några av våra kunder ett stort urval av olika tekniska lösningar för att bemöta kundens krav och önskemål.

Enligt devisen ”inget är starkare än den svagaste länken” utför vi hot- och riskanalyser för projekten som ligger till grund för den byggnadstekniska säkerhetsutformningen i samråd med våra kunder.