Projektledning

Vi utför projektledning till flera av våra kunder för de installationsdelar vi har specialistkompetens på och har mycket stor erfarenhet av denna tjänst. I flertalet av uppdragen avser det projektledning av brukaren/ hyresgästens samtliga installationssystem gentemot fastighetsägarna.

Vi ansvarar mot kunden för samtliga skeden från utredning/ projektering till slutbesiktning och drift- och underhåll. Vi har utvecklat ett eget projektsystem för såväl teknisk som ekonomisk uppföljning av projekten.

Vi genomför upphandling av konsulter, kontrollanter, entreprenörer och besiktningsmän i samråd och på uppdrag av kunden.

Ekonomiska rapporter redovisas löpande i förhållande till angivna budgetramar.