Kontroll

Vi utför kontrolltjänster till många av våra kunder där vår specialistkompetens säkerställer att kundens krav uppfylls.

Vi har väl underbyggda system för ekonomisk uppföljning av entreprenör/ leverantör under installationsskedet. Ekonomisk uppföljning rapporteras digitalt till kunden löpande vid förändring.