Projektering

Vi ser projekteringen fram till färdiga tekniska förfrågningsunderlag som en av de viktigaste delarna i byggprocessen, där kundens krav tillgodoses med vår specialistkompetens. Vi utför mot flertalet kunder även kompletta förfrågningsunderlag för såväl upphandlingar enligt LOU som upphandlingar för privata företag. I upphandlingsskedet har vi stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med allt från annonsering, utskick av förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering samt medverkan vid upphandlingar.

Med vår långa erfarenhet vet vi vikten av att redan i de tidiga projekteringsskedena säkerställa kvalitet och redovisningsgrad på de tekniska handlingarna och tillsammans med kunden stämma av omfattningen av de installationssystem som berörs.