Utredningar

Vi hjälper kunden med väl underbyggda utredningar som underlag för deras beslut. En utredning är inte sällan det underlag som kunden skall ta beslut på om projektet skall genomföras eller ej eller om finansiering av projektet kan bli lönsam. Utredningen kan även beskriva olika tekniska vägval för kunden.

Vi har mycket stor erfarenhet av att förse våra kunder med olika typer av utredningar. Utformning och layout av utredning anpassas efter kundens önskemål beroende på vad syftet med utredningen är.